Regulamin Konkursu Facebook, Instagram

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 19.10.2019 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 26.10.2019 r. (do godziny 20.00). Nagrodą w konkursie są dwa bony o wartości 100 zł każdy do wykorzystania na MenStyle.pl

 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała zadanie konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia uczestnika z konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody 

Zadanie konkursowe polega na polubieniu posta konkursowego i profilu sklepu. Organizator drogą losowania wyłoni dwie osoby po jednej przypadającej na portal Facebook, Instagram i nagrodzi bonami o wartości 100 zł na zakupy w sklepie online (menstyle.pl). Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 29.10.2019 (do godziny 20.00) w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram i Facebook, jak również pod postem konkursowym. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci bonu jest przesłanie do dnia 05.11.2019 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się adres mailowy zwycięzcy.

 

§ 4 Adresy internetowe

Facebook - https://www.facebook.com/menstylepoland/

Instagram - https://www.instagram.com/menstyle.pl/